تحقیق و توسعه

فرمولاسیون مواد غذایی

توسعه کارآفرینی

تنها یک رئیس وجود دارد؛ مشتری.
او می تواند هر کسی را در شرکت، از مدیرعامل گرفته تا پایین ترین پرسنل را اخراج کند
تنها با خرج کردن پولش در جایی دیگر

 

جدیدترین مطالب

 

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید. (پروفسور حسابی)